מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה

מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, מוקדש לקידום המחקר הבינתחומי בתחום האתיקה. המחקר במרכז מתמקד באתיקה בהקשריה החברתיים, תרבותיים והמוסדיים. פעילות המרכז משלבת תובנות אודות אתיקה משפט ופילוסופיה – המקורות הקלאסיים לעיון באתיקה – עם תיאוריות אודות חברה ומדע, סוציולוגיה של מוסר ובהשלכות האתיות של פיתוחים טכנולוגיים ותיאורטיים במדעי החיים וברפואה.

ניוזלטר 2016
קול קורא למענקי מחקר
קול קורא לקבוצת המחקר פרטיות והקפיטליזם של המידע
Safra Fellows

עמיתים

למידע נוסף
Avada Admin

קבוצות דיון

למידע נוסף
safra-upcoming-events